برای اطلاع از زمان شروع کلاس فرم زیر را تکمیل کنید. شروع ثبت نام از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.  

ثبت در لیست انتظار برای عکاسی، هنر، تکنیک، پروژه، ارائه

* قسمت های اجباری