برای اطلاع از زمان شروع کلاس فرم زیر را تکمیل کنید. شروع ثبت نام از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد. 



 

ثبت در لیست انتظار برای کلاس مبانی هنرهای تجسمی در عکاسی

* قسمت های اجباری