فهرست کلاس‌ها به ترتیب روز شروع کلاس در تابستان ۹۷


در آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای، برای ترم تابستان ۹۷ دوره‌های آموزشی مقدماتی، متوسط و پیشرفته برنامه ریزی شده است که در جدول زیر این دوره‌ها را بر اساس تاریخ شروع کلاس مشاهده می‌کنید.

 

- برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و ثبت‌نام آنلاین بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.
- برای راحتی شما ثبت نام کلاس‌ها به صورت آنلاین انجام می‌شود در صورت تمایل به ثبت نام حضوری ضروری است با هماهنگی قبلی به آموزشگاه مراجعه کنید.
عنوان دوره مدرس شروع دوره جلسه ساعت
عکاسی مقدماتی زانیار بلوری شنبه ۲ تیر ۱۰ ۱۶ تا ۱۸
عکاسی مقدماتی زانیار بلوری چهارشنبه ۶ تیر ۱۰ ۱۸ تا ۲۰
عکاسی مقدماتی علی میراسماعیلی یکشنبه ۱۰ تیر ۱۰ ۱۳ تا ۱۵
عکاسی مقدماتی محسن یزدی پور پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۰ ۱۴ تا ۱۶
عکاسی مقدماتی علی میراسماعیلی شنبه ۱۶ تیر ۱۰ ۱۶ تا ۱۸
عکاسی مقدماتی  >
مدرس: زانیار بلوری
شنبه ۲ تیر
ساعت ۱۶ تا ۱۸
شهریه: ۳.۹۸۰.۰۰۰ ریال
عکاسی مقدماتی  >
مدرس: زانیار بلوری
چهارشنبه ۶ تیر
ساعت ۱۸ تا ۲۰
شهریه: ۳.۹۸۰.۰۰۰ ریال
عکاسی مقدماتی  >
مدرس: علی میراسماعیلی
یکشنبه ۱۰ تیر
ساعت ۱۳ تا ۱۵
شهریه: ۳.۴۸۰.۰۰۰ ریال
عکاسی مقدماتی  >
مدرس: محسن یزدی پور
پنجشنبه ۱۴ تیر
ساعت ۱۴ تا ۱۶
شهریه: ۳.۹۸۰.۰۰۰ ریال
عکاسی مقدماتی  >
مدرس: علی میراسماعیلی
شنبه ۱۶ تیر
ساعت ۱۶ تا ۱۸
شهریه: ۳.۹۸۰.۰۰۰ ریال
عنوان دوره مدرس شروع دوره جلسه ساعت
نقد عکس زانیار بلوری دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷ ۸ ۱۶ تا ۱۸
عکاسی تبلیغاتی پرهام تقی اف دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷ ۹ ۱۸.۳۰ تا ۲۰.۳۰
پردازش پرتره هادی هژیرآذر سه شنبه ۵ تير ۱۳۹۷ ۱۰ ۱۸.۳۰ تا ۲۰.۳۰
جامع فتوشاپ برای عکاسان محمدرضا شهبازی سه شنبه ۵ تير ۱۳۹۷ ۱۴ ۱۸ تا ۲۰
فتومونتاژ صمد قربان زاده پنجشنبه ۷ تير ۱۳۹۷ ۸ ۱۵ تا ۱۷
عکاسی فاین آرت مهدی مقیم نژاد يكشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷ ۸ ۱۸ تا ۲۰
شناخت نور، منابع نور و نورپردازی پرهام تقی اف يكشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷ ۷ ۱۶ تا ۱۸
کارگاه کاربردی عکاسی تبلیغاتی پرهام تقی اف يكشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷ ۵ ۱۱.۳۰ تا ۱۴.۳۰
عکاسی معماری کلاس جدید پرهام تقی اف يكشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷ ۱۰ ۱۸.۳۰ تا ۲۰.۳۰
نرم افزار لایت روم علی میراسماعیلی شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۷ ۱۰ ۱۸ تا ۲۰.۳۰
عکاسی پرتره ۱ عاطفه حقیقی چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷ ۱۰ ۱۶ تا ۱۸
مبانی هنرهای تجسمی کلاس جدید عاطفه جرنده‌ئی چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷ ۱۰ ۱۸ تا ۲۰
عکاسی تئاتر رضا موسوی دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ ۱۰ ۱۸ تا ۲۰.۳۰
مبانی و تجزیه تحلیل تصویر بهرام کلهرنیا ۱۰ لیست انتظار
زیبایی‌شناسی و فلسفه عکاسی محمدرضا شریف‌زاده ۱۰ لیست انتظار
کارگاه عکاسی مستند معاصر ۱ بهنام صدیقی ۸ لیست انتظار
فتوژورنالیسم اسماعیل عباسی ۱۰ لیست انتظار
آشنایی با عکاسان بزرگ جهان ۱ کلاس جدید بهنام صدیقی ۸ لیست انتظار
کارگاه عملی عکاسی پایه حسن غفاری ۴ لیست انتظار
عکاسی پرتره ۲ عاطفه حقیقی ۱۰ لیست انتظار
درآمدی بر نظریه‌های عکاسی ۱ حسن خوبدل ۱۰ لیست انتظار
کارگاه عکاسی مستند مهدی وثوق نیا ۸ لیست انتظار
مدیریت رنگ در عکاسی دیجیتال محمود مصدقی ۸ لیست انتظار
نقد عکس  >
مدرس: زانیار بلوری
دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۶ تا ۱۸
شهریه: ۳.۹۸۰.۰۰۰ ریال
عکاسی تبلیغاتی  >
مدرس: پرهام تقی اف
دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۸.۳۰ تا ۲۰.۳۰
شهریه: ۴.۲۸۰.۰۰۰ ریال
پردازش پرتره  >
مدرس: هادی هژیرآذر
سه شنبه ۵ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۸.۳۰ تا ۲۰.۳۰
شهریه: ۴.۷۸۰.۰۰۰ ریال
جامع فتوشاپ برای عکاسان  >
مدرس: محمدرضا شهبازی
سه شنبه ۵ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۸ تا ۲۰
شهریه: ۴.۹۸۰.۰۰۰ ریال
فتومونتاژ  >
مدرس: صمد قربان زاده
پنجشنبه ۷ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۵ تا ۱۷
شهریه: ۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال
عکاسی فاین آرت  >
مدرس: مهدی مقیم نژاد
يكشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۸ تا ۲۰
شهریه: ۳.۷۸۰.۰۰۰ ریال
شناخت نور، منابع نور و نورپردازی  >
مدرس: پرهام تقی اف
يكشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۶ تا ۱۸
شهریه: ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال
کارگاه کاربردی عکاسی تبلیغاتی
مدرس: پرهام تقی اف
يكشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۴.۳۰
شهریه: ۴.۹۰۰.۰۰۰ ریال
عکاسی معماری  >
کلاس جدید
مدرس: پرهام تقی اف
يكشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۸.۳۰ تا ۲۰.۳۰
شهریه: ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرم افزار لایت روم  >
مدرس: علی میراسماعیلی
شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۸ تا ۲۰.۳۰
شهریه: ۴.۹۸۰.۰۰۰ ریال
عکاسی پرتره ۱  >
مدرس: عاطفه حقیقی
چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۶ تا ۱۸
شهریه: ۴.۷۸۰.۰۰۰ ریال
مبانی هنرهای تجسمی  >
کلاس جدید
مدرس: عاطفه جرنده‌ئی
چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۸ تا ۲۰
شهریه: ۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال
عکاسی تئاتر  >
مدرس: رضا موسوی
دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۸ تا ۲۰.۳۰
شهریه: ۶.۱۸۰.۰۰۰ ریال
فتوژورنالیسم  >
مدرس: اسماعیل عباسی
لیست انتظار
آشنایی با عکاسان بزرگ جهان ۱  >
کلاس جدید
مدرس: بهنام صدیقی
لیست انتظار
عکاسی پرتره ۲  >
مدرس: عاطفه حقیقی
لیست انتظار

کلاس‌هایی که با علامت * مشخص شدند فقط یک جلسه از برگزاری آنها گذشته و هنوز فرصت ثبت نام و شرکت در کلاس هست.یادگیری عکاسی را از کجا شروع کنیم و چگونه ادامه دهیم؟
 
برای ورود به دنیای حرفه‌ای عکاسی نخستین گام یادگیری تکنیک و نحوه استفاده از دوربین و ابزارهای جانبی است. برای این منظور کلاس «عکاسی مقدماتی» را انتخاب کنید. همزمان با فراگیری تکنیک مقدماتی عکاسی، آشنایی با اصول ویرایش و آماده‌سازی عکس‌ها برای ارائه با شرکت در دوره‌هایی همچون آموزش نرم‌افزارهای «فتوشاپ» و «لایت‌روم» از ملزومات عصر عکاسی دیجیتال است.  

 

  برای رسیدن به درکی بهتر و اساسی از زیبایی‌شناسی بصری و ترکیب‌بندی در عکس‌ها گذراندن دوره‌ی «مبانی هنرهای تجسمی در عکاسی» توصیه می‌شود. پس از آن هنرجویانی که به ویژه مایل به کار در گرایش‌هایی از عکاسی هستند که نیاز به نورپردازی حرفه‌ای دارد (مانند عکاسی پرتره و کارهای استودیویی و تبلیغاتی) لازم است دوره‌ی «شناخت نور و منابع نور و نورپردازی در عکاسی» را نیز بگذرانند.  

 

   پس از این هنرجویان با تلاش و تمرین شخصی در کنار این دوره‌ها به سطح قابل قبول و جامعی از دانش عکاسی در سطح مقدماتی خواهند رسید و آماده‌ی انتخاب گرایش حرفه‌ای و تخصصی برای آینده‌ی خود خواهند شد. در این مرحله هر کس باید با توجه به سابقه، علاقه، استعداد شخصی، امکانات و انتظاراتش نسبت به انتخاب گرایش تخصصی خود اقدام کند.  

 

    دوره‌های «عکاسی پرتره»، «فاین آرت»، «عکاسی مستند»، «محیطی»، «طبیعت»، «عکاسی تبلیغاتی»، «فتوژورنالیسم»،  و «عکاسی تئاتر» از جمله‌ی این کلاس‌های تخصصی هستند که هر یک به طور حرفه‌ای و متمرکز به یکی از زیرشاخه‌های متعدد و متنوع عکاسی می‌پردازند.

 

  مسلما برای هنرجویانی که قصد ادامه کار در زمینه‌ی عکاسی پرتره یا تبلیغاتی یا کارهای استودیویی را دارند شرکت در دوره‌هایی چون «مدیریت رنگ در عکاسی دیجیتال»، می‌تواند بسیار مفید و راهگشا و آموزنده‌ی مهارت‌های نرم‌افزاری و فنی خاص باشد. 

 

   هنرجویانی که مایل به افزایش سواد بصری و درک و دریافت تئوریک و فلسفی خود از دنیای عکاسی هستند می‌توانند با گذراندن دوره‌هایی چون، «درآمدی بر نظریه‌های عکاسی» و «مبانی و تجزیه و تحلیل تصویر» دانش نظری خود در حوزه عکاسی و خوانش تصاویر را تقویت کنند. 

 

راهنمای دریافت گواهی پایان دوره و مدرک مورد تایید دفتر مطالعات، توسعه دانش و مهارتهای سینمایی، سمعی و بصری وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی:
 

 

هنرجویان شرکت کننده در کلاس‌های آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای در صورت نداشتن غیبت، انجام تکالیف، پروژه و ارایه کار در طول دوره و موفقیت در آزمون کتبی و شرکت در ژوژمان پایان دوره با گذراندن حداقل ۳ کلاس مجاز به شرکت در آزمون دفتر مطالعات، توسعه دانش و مهارتهای سینمایی، سمعی و بصری وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی خواهند بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره گواهی آموزشگاه عکاسی حرفه ای و مدرک پایان دوره دفتر مطالعات و توسعه دانش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ضروری است حضوری به آموزشگاه مراجعه کنید. 

 

نشانی، تلفن و نقشه آموزشگاه: 
 

   خیابان ولی عصر - روبروی خیابان بهشتی - خیابان اکبری - روبروی کوچه ۲۵ - پلاک ۶۱

 نشانی بالا برای مراجعه با خودرو شخصی مناسب است. برای مراجعه بدون خودرو از نشانی زیر استفاده کنید.

خیابان ولی عصر - مقابل پارک ساعی - بالای پله چهارم (ایستگاه اتوبوس آبشار) - خیابان اکبری - روبروی کوچه ۲۵ - پلاک ۶۱ [نقشه
 
توجه: آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای در مجاورت پله سوم و در خیابان اکبری قرار دارد که مدتی است در این محل آسانسور نصب شده است. (آسانسور ممکن است همیشه فعال نباشد.)
 
- برای دریافت مشاوره می‌توانید شنبه‌ تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ با شماره‌های ۸۸۱۰۶۱۴۲ - ۸۸۱۰۶۱۴۳ تماس بگیرید.
برای ثبت نام حضوری حتما با هماهنگی قبلی مراجعه کنید.